Договір публічної оферти

За справжнім договором одна сторона Продавець з одної сторони, і будь-яке лице,  прийнявши умови цього Договора публічної оферти – Покупець, з другої сторони,  далі спільно іменовані – Сторони, уклали справжній Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому кругу лиць, який є офіційною публічною пропозицією Продавця уклали з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайта ZIFFERBLATT.UA

Продавці, намірені здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайта ZIFFERBLATT.UA і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках ZIFFERBLATT.UA приймають умови справжнього договору про наступне.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1   Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються  у вигляді Договора публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайта ZIFFERBLATT.UA у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статуса (фізична особа, фізична особа-підприємець,  юридична особа)

1.2   Договір публічної оферти є публічним, тобто у відповідності зі статтями 633, 641 Цивільного кодекса України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статуса (фізична особа, фізична особа-підприємець,  юридична особа). При повній згоді зі справжнім Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товара Продавцем, відповідальність за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов справжнього Договора.

1.3   Справжній Договір вступає у силу з моменту натиснення на кнопку «ЗАМОВИТИ», яким Покупець дає згоду здійснювати покупку у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товара від продавця та повного розрахунку з ним.

1.4   Для регулювання договірних правовідносин по Договору Сторони вибирають і, у випадку необхідності, приймають українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надано Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються  правила міжнародного договора.

ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA і застосування якого є обов`язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про купівлю Товара, зображення якого розміщено на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA, направлене неприділеному кругу лиць, в тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про купівлю Товара, зображення якого розміщено на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA, шляхом додавання його у віртуальний кошик і відправки Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, або будь які інші предмети торгівлі), про купівлю якого на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA розміщена пропозиція продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, згідно діючому міжнародному та українському законодавству, відвідавши веб-сайт ZIFFERBLATT.UA та маючи намір купити той чи інший товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, згідно діючому міжнародному та українському законодавству, яка є власником або розповсюджувачем Товара за допомогою Веб-сайта ZIFFERBLATT.UA маючи намір його продати.

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA заявка Покупцем на купівлю Товарів, направлена Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським та міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин по Договору.

«Існуючий недолік Товару» - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товара у відповідності з його цільовим призначенням, який виник з провини виробника (Продавця), після його усунення виникає знову по незалежним від споживача причинам.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець забов`язаний на умовах і в порядку, визначених справжнім Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайта ZIFFERBLATT.UA, а Покупець забов`язаний на умовах та в порядку, визначених справжнім договором, купити Товар та заплатити за нього гроші.

3.2 Продавець гарантує, що Товар не переданий в закладну, не є предметом спору, не знаходиться під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3 Продавець та Покупець підтверджують, що діючий Договір не є фіктивною або притворною угодую або угодою зробленою під тиском або обманом.

3.4 Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозвола на здійснення господарської діяльності, який регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання справжнього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товара без яких небудь обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та забов`язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання справжнього Договора та реалізації Товара.

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору

виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA, оформленим замовленням і умов цього Договору;

перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

ТОВ «НОВИЙ ЧАС»

02100, Україна, м Київ, вулиця Георгія Тороповського, 2

ЄДРПОУ: 38730343

ІПН: 387303426531

Банківські реквізити:

АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

МФО 305299

р / р UA333052990000026007006234047

або Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти. *

ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA

при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA;

вимагати від продавця виконання умов цього Договору;

на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

ПОРЯДОК ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «В кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

ЦІНА ДОГОВОРА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) Кредитною картою наступного типу:

Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA у відповідному розділі кнопки «ЗАМОВИТИ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товаро-транспортної накладної, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого на e-mail: magazin@zifferblatt.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати по контактними даними в розділі Контакти.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра, действуюшие на території України або на території іншої країни відповідно до місця скоєння отримання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на сайті ZIFFERBLATT.UA.

9.4. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, зізнається отримання Покупцем Товару в належному стані - без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання справжнього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті ZIFFERBLATT.UA (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розигри ши або будь-який інший інформації про діяльність Веб-сайту ZIFFERBLATT.UA.

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.